FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Izomorfizmus

izomorfizmus

- totožnosť štruktúry ( L341;21); zhoda medzi štruktúrami objektov. Dva systémy skúmané abstrahovane od povahy prvkov, z ktorých sa skladajú, sú navzájom izomorfné, ak každému prvku prvého systému zodpovedá iba jeden prvok druhého a každému vzťahu jedného systému zodpovedá vzťah v druhom systéme a opačne ( L53;212).