FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Éma

éma

- štruktúrna jednotka povedzme kultúry, ako filozoféma, matéma, mytéma, pragméma a pod. Émou kultúry je napríklad filozofia, mýtus, teológia, pojem, číslo, skrutka, kladivo, predstava stromu a pod., pokiaľ plnia kultúrotvornú funkciu, čiže umožňujú premenu zla na dobro.

V osobitnej kapitole uvádzame rozdelenie významovych útvarov podľa émy, v ktorej boli generované.

------
éma>