FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Momentálny prierez štruktúrou

momentálny prierez štruktúrou = MPŠ

- prierez štruktúrou nejakej entity pri abstrahovaní od jej vzniku a vývinu v čase.