FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štruktúra

štruktúra (lat.) štruktúra (FT)

- usporiadanie entít a ich väzieb v nejakej inej entite (v istom celku alebo procese). Štruktúra je spôsob vzájomného pospájania základných prvkov.

Na štruktúre nejakej veci alebo procesu možno študovať jej momentálny prierez, jej genetickú a dynamickú dominantu a jej nevyhnutné externé súvislosti.

V matematike: objekt tvorený množinou a aspoň jednou operáciou definovanou na tejto množine. Ak množinu označíme A a operáciu *, štruktúru môžeme symbolicky označiť (A, *).

------------
štruktúra>