FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Látka

látka látka (FT)

- materiál, z ktorého je niečo utvorené. Pojem alebo predstava látky kolíše podľa toho, o akú oblasť úvah o nej alebo činností s ňou ide.

Napr. vo fyzike vymedzujú pojem látky predovšetkým pomocou pojmu formy existencie hmoty, pojmu pokojovej hmotnosti a pojmu častice: látka je jedna z dvoch doteraz známych foriem existencie hmoty, vyznačujúca sa pokojovou hmotnosťou svojich základných častíc atómov, molekúl, iónov, jadier (protónov a neutrónov) a elektrónov ( L333;426).

V textilníctve chápu zasa látku ako základný textilný výrobok ( L410;155).

V literárnovednom látkosloví chápu látku ako udalosti, ktoré dielo oznamuje (napr. v historickom románe je látkou skutočný alebo vymyslený príbeh a prostredie, v ktorom sa odohráva), alebo ako konkrétne literárne spracovanie určitej udalosti (skutočnej alebo vymyslenej) ( L408;43).

--------
látka>