FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravda - odkazy

pravda - odkazy

alétheia
Amicus Plato, sed magis amica veritas.

dobro
druhy/príklady pravdy

gnozeológia

krása

názory na pravdu

Omne verum omni vero consonat.

teória pravdy korešpondenčná

učenie o dvojakej pravde

Verum index sui et falsi.