FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alétheia

alétheia (gr.)

- pravda, to, čo nie skryté - to, čo sa poznáva činnos»ou zmyslov ( zrakom sluchom, čuchom atď.) alebo prostredníctvom oznamovania ( rečou, písmom atď.).

Protikladom aléthei je zdanie ( doxa), omyl (pseudos), predstava napodobovanie ( mimézis) alebo básnictvo ( mýtus).