FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Amicus plato, sed magis amica est veritas.

Amicus Plato, sed magis amica est veritas. (lat.)

- Platon je priateľ, ale ešte väčším priateľom je pravda.