FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dobro

dobro dobro (FT)

- to, čo teší a uspokojuje, čo zodpovedá túžbam a čo ich napľňa, čo je dokonané a teda dokonalé (v tomto zmysle tiež riadne, žiadúce, determinované); všetko, čo prispieva k blahu; základná morálna hodnota; protiklad zla; to, čo sa pokladá za mravné a hodné nasledovania; to, čo sa považuje za zodpovedajúce mravnému ideálu ( L1281;92 L719;62).dobro>