FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

P: Zoznam hesiel

p
Pa Ťin
Pa Ťin - odkazy
Pa Ťin - zoznam diel
Paccioli, L.
páčenie sa
páchateľ
pacient
pacientúra
pacifizmus
paciscent
Paci, E.
pád
pád hriešny
pád - názory naň
pád - odkazy
pád
Padmasambhava
Padmasambhava - odkazy
padmásana (sans.)
pádny
Padova
padovská univerzita
PaedDr.
page
páka
Pakistan
palác
palác - odkazy
palác - zoznam
Palacký, F.
Palade, G. E.
Palágyi, M.
Palaiologovci
palatín
paleocén
paleogén
paleografia
Paleoindiáni
Paleoindiáni - odkazy
paleoklimatológia
paleolit
paleolit mladý
paleolit mladý - odkazy
paleolit starý
paleolit stredný
paleolit - odkazy
paleontológia
Palestína
Palestína - odkazy
pálí
pálí - odkazy
palina dračia
palpácia
pamäť
pamäť dlhodobá
pamäť počítača
pamäť (Aristoteles)
pamäť (hínajána)
pamäť - druhy/príklady
pamäť - názory na ňu
pamäť - odkazy
pamiatka
Pamír
Pán
panafrikanizmus
Panaitios
panaténaie
panenstvo
panenteizmus
paneuropanizmus
panfóbia
Pangea
pangermanizmus
panika
panika (sociológia)
panika - názory na ňu
panika - odkazy
panlogizmus
panna
panna - zoznam panien
Pannonius z Čazmy, J.
Pannwitz, R.
Panónia
Panónia - odkazy
Panónska panva
Panónska panva - odkazy
Panónsky háj
Panónsky vrch
panovanie
panovník
panovník - odkazy
panpsychizmus
panslavizmus
pansofia
pansofia - odkazy
panteizmus
panteizmus - odkazy
panteizmus - významové útvary
panteón
panteón - odkazy
Panthalassa
pantomíma
panva
panva vnútrohorská
pápež
pápež - odkazy
pápež - zoznam (1362- )
pápež - zoznam (41?-827)
pápež - zoznam (827-1362)
pápežstvo
Papias
papier
papier cenný
papier cenný - druhy/príklady
papier cenný - odkazy
papier - druhy/príklady
papier - odkazy
papršlek
Papus
para
Paracelsus
paradigma
paradigma (Kuhn, Th. S.)
paradigma (Lichtenberg, G. Ch.)
paradigma (lingvistika)
paradigma - druhy/príklady
paradigma - názory na ňu
paradigma - odkazy
paradox
paradox analýzy
paradox kozmologický
paradox kozmologický - druhy/príklady
paradox kozmologický - odkazy
paradox logický
paradox - druhy/príklady
paradox - odkazy
parafilozofické
parafilozofické - druhy/príklady
parafilozofické - odkazy
parafráza
paralelizmus psychofyzický
paralelizmus psychofyzický - odkazy
paralipofóbia
paralogizmus
paramátman
parapsychológia
Pardel, T.
Pardel, T. - odkazy
Pardel, T. - zoznam diel
parenéza
Pareto, V.
parikalpita
parinirvána
Paríž
Paríž - odkazy
Parížska komúna 1871
Parížska univerzita
Parížska univerzita - odkazy
Parkinson, C. N.
parlament
parlamentarizmus
parlamentarizmus - odkazy
parlando
Parmenides
Parmenides - dielo
Parmenides - odkazy
Parmenides - významové útvary
parsek
Parsons, T.
Parsons, T. - odkazy
Parsons, T. - významové útvary
partenogenéza
participácia mystická
participacionizmus noetický
partikularizmus
partikularizmus právny
partikulárnosť
partita
partitúra
partnerstvo sociálne
parusia
parusia (Platon)
parusia - názory na ňu
parusia - odkazy
pás
PASCAL <PJ>
Pascal, B.
Pascal, B. - odkazy
Pascal, B. - významové útvary
Pascal, B. - zoznam diel
pasigrafia
pasivita
pasivita a agresivita
pasivita (filozofia čínska)
pasivita - názory na ňu
pasivita - odkazy
pasívny
pásmo vývinové kultúry
Pátaliputra
Pataňďzali
Pataňdžali - odkazy
Pataňdžali - významové útvary
Pataňdžali - zoznam diel
pater
Patočka, J.
Patočka, J. - biobibliografia
Patočka, J. - odkazy
Patočka, J. - významové útvary
Patočka, J. - zoznam diel
patofóbia
patogén
patogenéza
patogenéza formálna
patogenéza kauzálna
patogenéza - odkazy
patognómický
patológia
patológia človeka
pátos
pátranie
patria potestas
patriaci
patriarchát
patriarchát - odkazy
Patrik
Patrik - odkazy
patrilokálny
patrimónium
patriotizmus
patriotizmus lokálny
patristika
patristika - odkazy
patristika - zoznam literatúry
päťročnica
patrológia
Paulíny, J.
Paulsen, F.
Paulus z Aigíny
Paul, H.
Pavilionis, R. I.
Pavilionis, R. I. - odkazy
Pavilionis, R. I. - významové útvary
Pavlov, I. P.
Pavlov, M. G.
Pavlov, T.
Pavol Apoštol
Pavol Apoštol - odkazy
Pavol III.
Pavol VI.
pavor nocturnus
pavor nocturnus - odkazy
pavor nocturnus - príčiny
pažerák
Paz, O.
Peano, G.
Pearson, K.
pečať
Peccei, A.
pedagóg
pedagóg stredoškolský
pedagóg vysokoškolský
pedagóg - druhy/príklady
pedagóg - odkazy
pedagógia
Pedagogická fakulta UK, Bratislava
pedagogický
pedagogik
pedagogika
pedagogika duchovedná
pedagogika duchovedná - odkazy
pedagogika duchovedná - predstavitelia
pedagogika experimentálna
pedagogika hermeneutická
pedagogika hermeneutická - odkazy
pedagogika hermenneutická - predstavitelia
pedagogika psychoanalytická
pedagogika reformná
pedagogika reformná - odkazy
pedagogika reformná - predstavitelia
pedagogika špeciálna
pedagogika špeciálna - disciplíny
pedagogika špeciálna - odkazy
pedagogika - disciplíny
pedagogika - odkazy
pedagogika - smery/školy/učenia
pedagogika - zoznam literatúry
pederastia
pedeutológia
pediatria
pedikácia
pedofília
pedológia
Péguy, Ch. P.
Peirce, Ch. S.
Peirce, Ch. S. - odkazy
Peirce, Ch. S. - významové útvary
Peirce, Ch. S. - zoznam diel
Peirce, Ch. S. - zoznam vplyvov
Peisithanatos
pejoratívny
peklo
peklo (kresťanstvo)
peklo (náboženstvo)
peklo - druhy/príklady
peklo - entity relevantného kontextu
peklo - názory naň
peklo - odkazy
pelagiál
pelagianizmus
pelagický
Pelagič, V.
Pelagius
Pelagius - odkazy
Pelasgovia
Peloponéz
penalizmus
peňažníctvo
peňažníctvo - odkazy
Penck, A.
peniaze
peniaze (Samuelson, P. A./Nordhaus, W. D.)
peniaze - názory na ne
peniaze - odkazy
penis
penis - odkazy
penológia
per extensum
per se
peracidita
percepcia
percepcia sociometrická
percepcia (Hume, D.)
percepcia (Leibniz, G. W.)
percepcia - názory na ňu
percepcia - odkazy
percepcionalizmus
percepčný
percept
perceptibilita
perceptivnosť
perceptivny
perceptor
perceptorový
perceptrón
percipient
percipovaný
percipovať
perena
perestrojka
perex
perfekcionizmus
perfektibilizmus
perfektivny
perfektum
performancia jazyková (Chomsky, N.)
perifráza
Perikles
perióda
Periodická tabuľka
periodikum
periodizácia
periodizácia filozofie
periodizácia filozofie (Letz, J.)
periodizácia filozofie - názory na ňu
periodizácia filozofie - odkazy
periodizácia filozofie - schéma
periodizácia veková
periodizácia - druhy/príklady
periodizácia - odkazy
peripatetici
peripatetici - odkazy
peripatetici - predstavitelia
perm
permanentný
permeabilita
permisivita
peronizmus
Peroutka, F.
perpetuum mobile
Perry, R. B.
persifláž
personalizmus
personalizmus kresťanský
personalizmus - odkazy
personalizmus - predstavitelia
personalizmus - smery, školy
personológia
pertinencia
perverzia
Peržania
Peržania - odkazy
Perzia
Perzia - odkazy
Perzská ríša
Perzská ríša - odkazy
Perzský záliv
perzština
pesimizmus
pesimizmus pedagogický
pesimizmus - odkazy
Pešť
Pestalozzi, J. H.
Peter
Peter Aureoli
Peter Aureoli - odkazy
Peter Damiani
Peter Damiani - odkazy
Peter Damiani - významové útvary
Peter Damiani - zoznam zdrojov
Peter z Ailly
Peter z Ailly - odkazy
Peter z Drážďan
Petersen, P.
Peters, R. S.
petites perceptions
petitio principii
Petrarca, F.
Petraševskij, M. V.
petraševskovci
Petráš, M.
Petráš, M. - odkazy
Petráš, M. - významové útvary
Petříček, M. jr.
Petříček, M. jr. - dielo
Petříček, M. jr. - odkazy
petrografia
Petronius
Petrus de Alliaco
Petrus Lombardus
petting
Petty, W.
Petzoldt, J.
Peursen, C. A. van
Peursen, C. A. van - odkazy
pevnina
pevnina - odkazy
pevnosť
Pfänder, A.
pH
PhDr.
philosophia prima
Piaček, J.
Piaček, J. - odkazy
Piaček, J. - zoznam diel
Piaček, M.
Piaček, M. - odkazy
Piaček, M. - zoznam diel literárnych
Piaget, J.
Piaget, J. - odkazy
Piaget, J. - významové útvary
Piaget, J. - zoznam diel
Piastovci
Piastovci - odkazy
Pichler, T.
Pico della Mirandola
Pico della Mirandola - odkazy
Pico della Mirandolu - význaové útvary
Pieper, J.
Pierre d'Ailly
pieseň
pieseň - druhy/príklady
pieseň - odkazy
pietizmus
pietizmus a Kant, I.
pietizmus - odkazy
pietizmus - predstavitelia
pietizmus - zoznam vplyvov
pietny
PIF
pikareskný
piket
piktogram
pilotáž
Pinel, Ph.
písanie
písanie (Gálik, S.)
písanie - názory naň
písanie - odkazy
Pisarev, D. I.
písmeno
písmeno nedeľné
písmeno vo význame čísla
písmeno vo význame čísla - odkazy
pismeno - druhy/príklady
písmeno - odkazy
písmo
písmo čínske
písmo notové
písmo notové - odkazy
písmo pojmové (Frege, G.)
písmo tajné
písmo (Derrida, J.)
písmo - druhy/formy/typy/príklady ...
písmo - odkazy
písomníctvo
písomnosť
pitaka
Pitkin, W. B.
Pittakos z Mytilény
Pittakos z Mytilény - odkazy
Pittakos z Mytilény - výroky
Pius II.
Pius IX.
Pius I.
Pius VIII.
Pius VII.
Pius XII.
Pius XII. - odkazy
Pius X.
PJ
plač u dospelého (psychológia)
plagiát
plán
plán študijný
plán učebný
plán - odkazy
Planck, M.
planéta
planéta - odkazy
planetárium
planimetria
Plank, K.
Plank, K. - zoznam diel
plánovanie
plánovanie výroby pomocou počítača
plášť hranola
plášť zemský
plášť zemský - odkazy
plastika
plastika ženy
platba
platforma
platidlo
platina
platnosť
Platon
Platon - biobibliografia
Platon - odkazy
Platon - významové útvary
Platon - zoznam diel
Platon - zoznam vplyvov
Platon - zoznam zdrojov
platonizmus
platonizmus renesančný
platonizmus renesančný - odkazy
platonizmus renesančný - predstavitelia
platonizmus stredný
platonizmus stredný - odkazy
platonizmus stredný - predstavitelia
platonizmus stredný - významové útvary
platonizmus - odkazy
platonizmus - predstavitelia
platonizmus - smery/školy
platonizmus - zoznam vplyvov
Platónska akadémia
Platónska akadémia vo Florencii
Plautus, T. M.
plávanie
plavectvo
plazma
plazma - odkazy
plech
Plechanov, G. V.
pleistocén
pleistocén - odkazy
plemeno
Plessner, H.
Plethon, G. G.
Plethon, G. G. - odkazy
pletivo
Plevzová, V.
Plinius Ml.
Plinius St.
pliocén
plnosť
plocha
plocha guľová (optika)
plocha pracovná (Windows)
plocha (Euklides)
plocha - druhy/príklady
plocha - názory na ňu
plocha - odkazy
plod
plodina
plodnosť
plodnosť - odkazy
Plotinos
Plotinos - biobibliografia
Plotinos - odkazy
Plotinos - významové útvary
Plotinos - zoznam zdrojov
pľúca
pluh
pluralita
pluralita (Welsch, W.)
pluralita - názory na ňu
pluralita - odkazy
pluralizmus
pluralizmus politický
Plutarchos z Chaironeie
Pluto
plyn
plyn inertný
plyn vzácny
plyn - odkazy
pneuma
pneuma (Aristoteles)
pneuma (Filon z Alexandrie)
pneuma (stoicizmus)
pneuma - názory na ňu
pneuma - odkazy
Pobaltsko
pobrežie
pobyt
pobyt (Heidegger, M.)
pobyt (Heidegger, M.) - odkazy
počasie
počatie
počet
počet operátorový
počet operátorový - odkazy
počet variačný
počet - odkazy
pochádzajúci
pochopenie
pochopenie - odkazy
pochutina
pochybnosť
pochybovanie
pochybovanie (Descartes, R.)
pochybovanie - názory naň
pochybovanie - odkazy
počiatok
počiatok (Aristoteles)
počiatok - názory naň
počiatok - odkazy
pocit
pocit kinestetický
pocit menejcennosti
pocit pohybový
pocit (Rubinštejn, S. L.)
pocit vitálny
pocit - druhy/príklady/typy
pocit - názory naň
pocit - odkazy
pocit zrakový
počítač
počítač číslicový
počítač číslicový - odkazy
počítač osobný
počítač (informatika)
počítač univerzálny
počítač - druhy/príklady
počítač - odkazy
pociťovanie
pociťovanie - odkazy
počvenníctvo
pôda
pôda (ekonómia)
pôda - názory na ňu
pôda - odkazy
podčeľaď
poddruh
podiel
podiel - odkazy
podklad
podkmeň
podmienený
podmienka
podmienka možnosti (Kant, I.)
podmienka nevyhnutná
podmienka počiatočná
podmienka postačujúca
podmienka skúsenosti
podmienka (logika)
podmienka východisková
podmienka - druhy/príklady
podmienka - názory na ňu
podmienka - odkazy
podmieňovanie
podmietka
podmnožina
podmnožina množiny B
podmurovka
podnebie
podnebie - odkazy
podnet
podnet systému
podnet - druhy/príklady
podnet - odkazy
podnik
podnik - odkazy
podnik zbrojársky
podnik zbrojársky - odkazy
podnikanie
podnikanie inovačné
podnikanie - odkazy
podnikateľ
podnikateľ - odkazy
podoba
podobenstvo s jaskyňou Platonovo
podobenstvo s jaskyňou Platonovo-K
podobnosť
podobnosť - odkazy
pododdelenie
pododroda
pôdorysňa
pôdoznalectvo
pôdoznalectvo - odkazy
pôdoznalectvo - predstavitelia
podrad
podríša
podrod
podstata
podstata bytia človeka
podstata človeka
podstata druhá
podstata druhá (Aristoteles)
podstata kultúrnosti
podstata prvá
podstata prvá (Aristoteles)
podstata (Aristoteles)
podstata (Aristoteles: Met. VII a VIII)
podstata (Bacon, F.)
podstata (Černík, V.)
podstata (Černík, V.) - odkazy
podstata (Černík, V.)-EI
podstata (filozofia iónska)
podstata (Hegel, G. W. F.)
podstata (Platon)
podstata - druhy/príklady
podstata - entity kontextu
podstata - názory na ňu
podstata - odkazy
podsvetie
podsystém
podsystém - odkazy
podtrieda
podtvar
Podunajská nížina
Podunajská nížina - odkazy
Podunajsko
podvedomie
podvedomie (psychoanalýza)
podvedomie (psychológia)
podvedomie - názory naň
podvedomie - odkazy
poeticko-noematický
poetika
poetika mýtu
poetika (Jakobson, R.)
poetika - odkazy
poézia
poézia slovenská
poézia slovenská - odkazy
poézia (Haľamová, M.)
poézia - názory na ňu
poézia - odkazy
Pogády, J.
pogrom
pohan
pohľad
pohľad - odkazy
pohľadávka
pohlavie
pohlavie mužské
pohlavie - odkazy
pohlavie ženské
pohlavnosť
pohnútka
pohorie
pohorie pásmové
pohorie sopečné
pohorie - odkazy
pohotovosť
Pohraničné vojvodstvo
pohyb
pohyb biologický
pohyb chemický
pohyb fyzikálny
pohyb kmitavý
pohyb mechanický
pohyb rovnomerný
pohyb rovnomerný priamočiary
pohyb telesa
pohyb (Anaximandros)
pohyb (Anaximandros) - odkazy
pohyb (Anaximandros)-E
pohyb (Aristoteles)
pohyb (atomizmus antický)
pohyb (Demokritos)
pohyb (Descartes, R.)
pohyb (filozofia predattická)
pohyb (Herakleitos)
pohyb (mechanika klasická)
pohyb (Zenon z Eley)
pohyb - druhy/príklady
pohyb - názory naň
pohyb - odkazy
pohybovanie sa
pohybovať sa
pohybový
Poincaré, H.
Poincaré, H. - odkazy
Poincaré, H. - zoznam diel
pointa
poistenie
poistenie majetku
poistenie - odkazy
poistenie zdravotné
poisťovňa
poisťovňa - odkazy
poisťovníctvo
poisťovníctvo - odkazy
pojem
pojem abstraktný
pojem algoritmu
pojem bytia
pojem bytia (Blondel, M.)
pojem bytia - názory naň
pojem bytia - odkazy
pojem dispozičný
pojem druhový
pojem filozofický
pojem filozofický - literatúra o ňom
pojem filozofický - odkazy
pojem filozofie
pojem fyzikálny
pojem jedinečný
pojem kategórie
pojem korelatívny
pojem množiny
pojem objektu
pojem primitívny
pojem primitívny - názory naň
pojem primitívny - odkazy
pojem primitívny-E
pojem rodový
pojem rozdielu
pojem rozumu filozofický
pojem subjektu
pojem (Aristoteles)
pojem (Bridgman, P. W.)
pojem (empirizmus)
pojem (Frege, G.)-EI
pojem (Hegel, G. W. F.)
pojem (Kant, I.)
pojem (marxizmus)-E
pojem (Marx, K.)
pojem umový
pojem umový (Kant, I.)
pojem (nominalizmus)
pojem (racionalizmus)
pojem (stoicizmus)
pojem vedecký
pojem všeobecný
pojem - druhy/príklady
pojem - názory naň
pojem - odkazy
pojem - odkazy systematicky
pojem základný-E
pojmotvorba
pojmotvorba - odkazy
pojmový
pojmy disjunktné
pokánie
pokladnica štátna
pokoj
pokoj - entity kontextu
pokoj - odkazy
pokora
pokrok
pokrok materiálny (budhizmus)
pokrok (d'Alembert)
pokrok - názory naň
pokrok - odkazy
pokrytectvo
pokus
pokuta
pól
pól svetový
Polakovič, Š.
Polák, I.
Polák, P.
Polák, P. - odkazy
Polák, P. - zoznam diel
Polanyi, K.
Polanyi, M.
polarita
Polášek, M.
Polášek, M. - odkazy
Polášek, M. - zoznam diel
polčas premeny
polčas premeny - odkazy
pole
pole dát
pole elektrické
pole elektrické - druhy/príklady
pole elektrické - odkazy
pole elektrické Zeme
pole elektromagnetické
pole fenoménové
pole fyzikálne
pole fyzikálne - druhy/príklady
pole fyzikálne - odkazy
pole gravitačné
pole gravitačné homogénne
pole magnetické
pole magnetické - odkazy
pole silové
pole (agronómia)
pole (fyzika)
pole vektorové
pole vibračné
pole - druhy/príklady
pole - názory naň
pole - odkazy
pole zorné
pole zorné - odkazy
pole zvukové
polemika
Poliaci
polícia
Polin, R.
Polin, R. - odkazy
Polin, R. - zoznam diel
polis
polis (Hegel, G. W. F.)
polis - názory na ňu
polis - odkazy
politickosť
politickosť (Arendtová, H.)
politickosť - názory na ňu
politickosť - odkazy
politik
politika
politika daňová
politika finančná
politika finančná - odkazy
politika fiškálna
politika hospodárska
politika hospodárska liberalizmu
politika hospodárska neoliberalizmu
politika hospodárska - odkazy
politika hospodárska - typy/druhy/príklady
politika kriminálna
politika kriminálna - odkazy
politika kultúrna
politika (Miller, D.)
politika (Vajda, J.)
politika - druhy/príklady
politika - názory na ňu
politika - odkazy
politika - odkazy systematicky
politika - vývoj
politika - zoznam literatúry
politika zahraničná
politológia
politológia - časti
politológia - odkazy
politológia - zoznam literatúry
poľnohospodárstvo
poľnohospodárstvo - odkazy
poľnohospodárstvo - zoznam literatúry
pologrupa
poloha
poloha jogová
poloha telesná
poloha - odkazy
poloopice
Polos
polostrov
polostrov - odkazy
polotovar
poľovníctvo
polovodič
polozemnica
polpriamka
Poľsko
Poľsko - odkazy
poľština
poltón
polúcia
Poludnica
poludnie
poludnie - odkazy
poludník
poludník - odkazy
polyfónia
polygenéza
polygenéza - odkazy
polygrafia
polygrafia - odkazy
polyhistória
Polyhymnia
Polykarpos
polymatia
polymerácia
polymerizácia
polyméry
Polymnia
Polynézia
polynóm
polynukleotid
polystyrén
polysylogizmus
polytechnika
polyteizmus
polyteizmus - odkazy
pomenovanie
pomenovanie - odkazy
pomenúvanie
pomer
pomer pracovný
pomer - odkazy
pomoc
pomoc - odkazy
pomôcka
pomôcka pracovná
pomôcka pracovná - druhy/príklady
pomôcka pracovná - odkazy
pomôcka učebná
pomôcka učebná - druhy/príklady
pomôcka učebná - odkazy
pomôcka - druhy/príklady
pomôcka - odkazy
Pompeje
Pomponazzi, P.
Pomponazzi, P. - odkazy
Poncián
ponéma
ponematika
ponematika kultúrnosti
ponematológia
poníženie
ponuka
ponuka - odkazy
Popelová, J.
poplatník
Popovič, A.
Popovič, A. - odkazy
Popovič, A. - významové útvary
Popovskij, N. N.
Popper, K. R.
Popper, K. R. - odkazy
Popper, K. R. - významové útvary
Popper, K. R. - žiaci
popud
popud - odkazy
populácia
populácia hviezdna
populácia ľudská
pop-art
poradenstvo výchovné
poradie
porcelán
porcelán - odkazy
Poreckij, P. S.
Porfyrios z Tyru
Porfyrios z Tyru - odkazy
poriadok
poriadok organizačný
poriadok právny
poriadok právny - odkazy
poriadok - odkazy
pornografia
pôrod
pôrodnosť
porovnanie
porovnanie - odkazy
porovnávanie
porovnávanie čisiel
porovnávanie čísiel podielom
porovnávanie čísiel pomerom
porovnávanie čísiel rozdielom
porozumenie
porozumenie reči
porozumenie reči - odkazy
porozumenie (Krišnamurti)
porozumenie - názory naň
porozumenie - odkazy
Portugalčania
portugalčina
portugalčina - odkazy
Portugalsko
Portugalsko - odkazy
Port-Royal
porucha
porucha fumkčná
porucha organická
porucha osobnosti
porucha tangenciálna
porucha - druhy/príklady
porucha - odkazy
poruchy správania
poručníctvo
porušenie
Poseidón
Poseidonios z Apameie
poškodený
poslanie filozofie
poslucháč
pôsobenie
pôsobenie estetické
pôsobenie vzájomné
pôsobenie vzájomné - odkazy
pôsobenie - druhy/príklady
pôsobenie - odkazy
pôsobnosť
pôst
post factum
post hoc, ergo propter hoc
pôst (Egypt)
pôst (India)
pôst (kynici)
pôst (pytagorovci)
pôst (SZ)
pôst - názory naň
pôst - odkazy
pošta
pošta elektronická
postava
postava dramatická
postava - druhy/príklady
postava - odkazy
postgraduálny
posthistoire
posthistoire (Welsch, W.)
posthistoire - názory na ňu
posthistoire - odkazy
posthistoire - predstavitelia
postila
postindustriálny
postlúdium
postmoderna
postmoderna (Fiedler, L.)
postmoderna (história)
postmoderna (história) - odkazy
postmoderna (historia) - vznik vúu "p. (h.)"
postmoderna (How, I.)
postmoderna (Küng, H.)
postmoderna (Lyotard, J.-F.)
postmoderna (Toynbee, A.)
postmoderna (Welsch, W.)
postmoderna - názory na ňu
postmoderna - odkazy
postmoderna - významové útvary
postmoderna - zoznam literatúry
postmodernizmus
postmodernizmus filozofický
postmodernizmus (Fiedler, L.)
postmodernizmus (Habermas, J.)
postmodernizmus (Oníz, F. de)
postmodernizmus - literatúra
postmodernizmus - názory naň
postmodernizmus - odkazy
postmodernizmus - výraz "p."-E
postmodernizmus - významové útvary
postmodernizmus - významový útvar "p."-E
postmodernizmus - zoznam literatúry
postoj
postoj - odkazy
postpozícia
postpozitivizmus
postpozitivizmus - odkazy
postpozitivizmus - predstavitelia
postreh
postštrukturalizmus
postštrukturalizmus - odkazy
postštrukturalizmus - predstavitelia
postulát
postulát významový
postulát - druhy/príklady
postulát - odkazy
postup
postup - druhy/príklady
postup - odkazy
postupnosť
postupnosť čísiel
postupnosť čísiel (matematika)
postupnosť Fibonacciho
postupnosť funkcionálna
postupnosť - druhy/príklady
postupnosť - odkazy
postupný
posúdenie
posudzovanie
posun červený
posun individuálny
posvätné
Potala
potencia
potencia (biológia teoretická)
potencia - názory na ňu
potencia - odkazy
potenciál elektrický
potencialita
potenciovanie
potenciovať
potentia
potentia activa
potešenie
potlačenie
potomok
potomok - odkazy
potopa sveta
potrat
potrava
potrava - odkazy
potravina
potreba
potreba biologická
potreba duchovná
potreba ekonomická
potreba fyziologická
potreba kultúrna
potreba materiálna
potreba primárna
potreba primárna - odkazy
potreba primárna ženy a muža
potreba prirodzená
potreba sekundárna
potreba sociálneho života
potreba (biológia)
potreba (Kovačka, M.)
potreba (teória hospodárska)
potreba vitálna
potreba - druhy/príklady
potreba - názory na ňu
potreba - odkazy
potrebovanie
potrubie
Pott, A. F.
Pott, A. F. - odkazy
Pott, A. F. - zoznam vplyvov
potvrdenie
potvrdenie - odkazy
poučka
poučka - odkazy
pour-soi
použiť
použitie
používanie
používanie FILITU
používanie jazyka
používanie nástroja (antropogénia)
používateľ
používateľ FILITU
používateľ katalógu
používateľ - odkazy
pôvab
pôvab - odkazy
povaha
povedomie
povedomie národné
povel
povera
poviedka
povinnosť
povinnosť - odkazy
pôvod
pôvod filozofie
pôvod - druhy/príklady
pôvod - odkazy
pôvod zla
pôvod zla (dualizmus)
pôvod zla - názory naň
pôvod zla - odkazy
pôvodca
povolanie
povolanie slobodné
povrch
povrch zemský
povrch zemský - odkazy
pozadie
pozemok
pozemok - odkazy
požiadavka
požiadavka morálky
pozícia
požičiavanie
pozitivizmus
pozitivizmus logický
pozitivizmus logický - odkazy
pozitivizmus logický - významové útvary
pozitivizmus právny
pozitivizmus - odkazy
pozitivizmus - predstavitelia
pozitivizmus - významové útvary
pozitívne
pozitívny
pôžitok
pozitrón
požívatina
poznámka
poznámka edičná
poznámka - druhy/príklady
poznámka - odkazy
poznanie
poznanie bezprostredné
poznanie Boha
poznanie Boha (katolicizmus)
poznanie Boha (Kuzánsky, M.)
poznanie Boha - názory naň
poznanie Boha - odkazy
poznanie demonštrativne
poznanie diskurzívne
poznanie diskurzívne - odkazy
poznanie dogmatické (Kant, I.)
poznanie empirické
poznanie empirické - odkazy
poznanie filozofické
poznanie pojmové
poznanie rozumové
poznanie rozumové (Demokritos)
poznanie rozumové (Empedokles)
poznanie rozumové - názory naň
poznanie rozumové - odkazy
poznanie sveta
poznanie sveta (Petráš, M.)
poznanie sveta - názory naň
poznanie sveta - odkazy
poznanie transcendentálne
poznanie (Aristoteles)
poznanie (Augustinus)
poznanie (Demokritos)
poznanie (Dewey, J.)
poznanie (Diderot, D.)
poznanie (Empedokles)
poznanie (epikureizmus)
poznanie (filozofia)
poznanie (Hegel, G. W. F.)
poznanie (Husserl, E.)
poznanie (Husserl, E.)-EI
poznanie (Jung, C. G.)
poznanie (Kant, I.)
poznanie (Leibniz, G. W.)
poznanie (Malebranche, N.)
poznanie (Peirce, Ch. S.)
poznanie (Platon)
poznanie (Platon) - odkazy
poznanie (Platon)-E
poznanie (Protagoras)-I
poznanie (racionalizmus)
poznanie (Rorty, R.)
poznanie (sofisti)
poznanie (Sokrates)
poznanie (stoicizmus mladši)
poznanie (transcendentalizmus)-EI
poznanie (Tresmontant, C.)
poznanie vedecké
poznanie vedecké (Aristoteles)
poznanie vedecké (Vajda, J.)
poznanie vedecké - názory naň
poznanie vedecké - odkazy
poznanie - druhy/príklady
poznanie - názory naň
poznanie - odkazy
poznanie - produkt
poznanie zmyslové
poznanie zmyslové (Empedokles)
poznanie zmyslové - názory naň
poznanie zmyslové - odkazy
poznateľnosť
poznatok
poznatok asertívny
poznatok filozofický
poznatok (inteligencia umelá)
poznatok (psychológia)
poznatok vedecký
poznatok vyjadrený jazykovo (Černík, V.)-E
poznatok - druhy/príklady
poznatok - názory naň
poznatok - odkazy
poznávanie
poznávanie filozofické
poznávanie vedecké
poznávanie - druhy/príklady
poznávanie - odkazy
pozornosť
pozornosť (Piaget, J.)
pozornosť (psychológia)
pozornosť - názory na ňu
pozornosť - odkazy
pozorovanie
pozorovanie fyzikálne
pozorovanie vedecké
pozorovanie - odkazy
pozorovateľ
Pr
práca
práca duševná
práca filozofická
práca fyzická
práca komunistická
práca konkrétna
práca námezdná
práca s verejnosťou
práca (ekonómia)
práca (fyzika)
práca (Hegel, G. W. F.)
práca vedecká
práca - druhy/príklady
práca - názory na ňu
práca - odkazy
Prach, V.
pracovňa
pracovník
pracovník vedecký
pracovník - odkazy
pracujúci
pradžňá
pradžňápáramita
pradžňápáramitá - odkazy
Práger, J.
pragmatika
pragmatika - odkazy
pragmatizmus
pragmatizmus (James, W.)-EI
pragmatizmus - názory naň
pragmatizmus - odkazy
pragmatizmus - predstavitelia
pragmatizmus - významové útvary
Praha
Praha - odkazy
prahory
prahory - odkazy
prajazyk
prajnosť
prákrit
prakrti
praktik (Castaneda, C.)
pralátka
pralátka (Anaximenes)
pralátka (škola milétska)
pralátka (Táles)
pralátka - druhy/príklady
pralátka - názory na ňu
pralátka - odkazy
prameň
prameň práva
prameň - druhy/príklady
prameň - odkazy
pramene
pramene archeologické
pramene filozofie
pramene filozofie - odkazy
pramene historické
pramene histórie filozofie druhotné
pramene histórie filozofie prvotné
pramene histórie filozofie - rozdelenie
pramene - odkazy
pramene - rozdelenie
prána
prána - odkazy
pránajáma
pránajáma - odkazy
pranárod
praslovančina
pratjahára
pratjahára - odkazy
práva ľudské
práva ľudské - odkazy
práva ľudské - zoznam
práva zvierat
práva zvierat - odkazy
práva zvierat - zoznam literatúry
práva
pravda
pravda absolútna
pravda aritmetická (Frege, G.)-EI
pravda aritmetická (Leibniz, G. W.)-EI
pravda dvojaká
pravda faktová
pravda faktová - odkazy
pravda faktu (Leibniz, G. W.)
pravda logická
pravda logická - odkazy
pravda náhodná
pravda nevyhnutná
pravda objektívna
pravda relatívna
pravda rozumu
pravda rozumu (Leibniz, G. W.)
pravda (Aristoteles)
pravda (Augustinus, A.)
pravda (Hegel, G. W. F.)
pravda (Heidegger, M.)
pravda (Heidegger, M.) - odkazy
pravda (Heidegger, M.)-EN
pravda (inštrumentalizmus)
pravda (inštrumentalizmus) (James, W.)-EI
pravda (inštrumentalizmus) - názory na vú "p. (i.)"
pravda (inštrumentalizmus) - odkazy
pravda (katolicizmus)
pravda (Kipling, R.)
pravda (L140)-EN
pravda (Nietzsche, F.)
pravda (osvietenstvo)
pravda (Parmenides)
pravda (Patočka, J.)
pravda (Platón)
pravda (Rescher, N.)
pravda (teória koherenčná umiernená)
pravda (teória korešpondenčná)
pravda (Tomáš Akvinský)
pravda večná
pravda - druhy/príklady
pravda - názory na ňu
pravda - odkazy
pravdepodobnosť
pravdepodobnosť - odkazy
pravdivosť
pravdivosť faktová
pravdivosť logická
pravdivosť výroku
pravdivosť - druhy/príklady
pravdivosť - odkazy
pravdivý
pravdivý (metafyzika)
pravdivý - názory naň
pravek
pravek - odkazy
pravek - významové útvary
pravica
pravica nová
pravica - odkazy
pravidlo
pravidlo akčné
pravidlo generalizácie
pravidlo konštitutívne
pravidlo konštitutívne (Searle, J. R.)
pravidlo logické
pravidlo modus ponens
pravidlo odlúčenia
pravidlo odvodzovacie
pravidlo produkčné
pravidlo správania
pravidlo substitúcie
pravidlo - druhy/príklady
pravidlo - odkazy
pravlasť
právnik
právnik - odkazy
právo
právo cirkevné
právo daňové
právo daňové - odkazy
právo dedičské
právo finančné
právo jazykové
právo kozmické
právo medzinárodné
právo medzinárodné obchodné
právo medzinárodné obchodné - odkazy
právo medzinárodné - odkazy
právo mestské
právo na prácu
právo na život
právo obchodné
právo občianske
právo objektívne
právo osobnostné
právo pozitívne
právo pracovné
právo prirodzené
právo prirodzené (Cicero, M. T.)
právo prirodzené - názory naň
právo prirodzené - odkazy
právo rímske
právo rímske - odkazy
právo rímske - významové útvary
právo rímske - zoznam literatúry
právo rodinné
právo slovenské
právo správne
právo štátne
právo subjektívne
právo súkromné
právo trestné
právo trestné - odkazy
právo (Hegel, G. W. F.)
právo (Kantorowicz, H.)
právo (sofisti)
právo (Vajda, J.)
právo valašské
právo verejné
právo verejné - odkazy
právo vlastnícke
právo vojnové
právo volebné
právo - entity jeho relevantného kontextu
právo - názory naň
právo - odkazy
právo - typ/odvetvie/príklad ...
právo - významové útvary
právomoc
pravopis
pravoslávie
pravoslávie - odkazy
práv.
prax
prax právna
prax (marxizmus)
prax (mystika)
prax - názory na ňu
prax - odkazy
praxeológia
praxia
praxis
praxológia
prazeodým
Pražská jar
preanimizmus
prebal
preceptor
precesia
prechod kvantitatívnych zmien na kvalitatívne
prechod od abstraktného ku konkrétnemu
Prečo ...?
predaj
predávajúci
preddavok
predestinácia
predikabílie
predikácia
predikát
predikát (logika moderná)
predikát (logika tradičná)
predikát - názory naň
predikát - odkazy
predikát záveru
predikátor
predikcia
predikovať
predisponovať
predispozícia
predkambrium
predklonka
Predlitavsko
predmet
predmet dejín filozofie
predmet etiky
predmet filozofie
predmet filozofie (Hegel, G. W. F.)
predmet filozofie (Sokrates)
predmet filozofie - názory naň
predmet filozofie - odkazy
predmet fyziky
predmet kreatológie
predmet kybernetiky
predmet logiky formálnej
predmet ontológie
predmet osobnej spotreby
predmet poznania
predmet pracovný
predmet problému
predmet študijný
predmet teológie
predmet učebný
predmet učebný - odkazy
predmet vedy
predmet vedy (transcendentalizmus)-E
predmet vedy - odkazy
predmet výchovy
predmet vyučovací
predmet - druhy/príklady
predmet - odkazy
predmetnosť
Predná Ázia
Predná India
prednáška
prednizón
Predný východ
predpaženie
predpis
predpis organizačný
predpis právny
predpis - odkazy
predpoklad
predpoklad existencie života
predpoklad - druhy/príklady
predpoklad - odkazy
predpona
predporozumenie
predpoveď
predpovedanie
predsokratici
predsokratici - odkazy
predstava
predstava boha
predstava duše
predstava duše - odkazy
predstava jasná a zreteľná (Descartes, R.)
predstava (asocianizmus)
predstava (Hume, D.)
predstava (psychológia)
predstava (Schopenhauer, A.)
predstava - druhy/príklady
predstava - názory na ňu
predstava - odkazy
predstavivosť
predstavovanie si
predstavovanie si - odkazy
predurčenie
predvídanie
predvídanie vedecké
predvídanie - druhy/príklady
predvídanie - odkazy
prefabrikácia
prehistória
prejav
prejav jazykový
prejav vôle
preklad
preklad doslovný
preklad slovný
preklad strojový
preklad - druhy/príklady
preklad - odkazy
prekonanie
prekvapenie
Prelog, V.
prelom 6. a 5. stor. pr. n. l.
premena
premena energie
premena energie - odkazy
premena Erinyí na Eumenidy
premena látková
premena prvkov
premena - druhy/príklady
premena - odkazy
premenlivosť
premenná
premenná fázová
premenná individuová
premenná (informatika)
premenná (logika)
premenná viazaná
premenná voľná
premenná výroková
premenná výroková výrokovej logiky
premenná - druhy/príklady
premenná - názory na ňu
premenná - odkazy
premiér
premiéra
premiestnenie
premiestňovanie
premietanie
premisa
premisa nizšia
premisa vyššia
premisa - odkazy
premonštráti
Přemysl Otakar I.
premýšľanie
Přemyslovci
Přemyslovci - odkazy
prenos
prenos tepla
prenos - druhy/príklady
prenos - odkazy
Preobraženská, O.
prepadnutie veci
prepis z iného písma
preprava
prerozprávanie
presbyteriáni
preskripcia
preskriptívny
presne
presnosť
Prešov
Prešovská škola
presupozícia
presvedčenie
presvedčenie pevné (Peirce, Ch. S.)
presvedčenie (Kant, I. 1.)
presvedčenie (Peirce, Ch. S.)
presvedčenie - názory naň
presvedčenie - odkazy
presvedčiť sa
pretržitosť
preukazovanie
previnenie
prezerač
prezerač - odkazy
prezident
prezident - odkazy
prežitok
prežívanie
prežívanie času
prežívanie estetické
prežívanie (informatika)
prežívanie (Vasiľjuk, F. J.)
prežívanie - modality
prežívanie - názory naň
prežívanie - odkazy
prezviedavosť
priamka
priamka tvoriaca
priamka - druhy/príklady
priamka - odkazy
prianie
priateľstvo
priateľstvo (Novalis)
priateľstvo - názory naň
priateľstvo - odkazy
príbeh
príbeh (Schapp, W.)-EIN
príbeh - druhy/príklady
príbeh - názory naň
príbeh - odkazy
Pribina
Pribina - odkazy
približný
príboj
príbuzenstvo
príbuzenstvo pokrvné
príbuzný
príbytok
príčina
príčina agresivity
príčina bolesti
príčina bolesti hlavy
príčina bolesti - druhy/príklady
príčina bolesti - odkazy
príčina činná
príčina finálna
príčina finálna (Aristoteles)
príčina finálna - názory na ňu
príčina finálna - odkazy
príčina formálna
príčina formálna (Aristoteles)
príčina látková
príčina látková (Aristoteles)
príčina látková - názory na ňu
príčina látková - odkazy
príčina pohybu
príčina pôsobiaca (Aristoteles)
príčina strachu
príčina tvarová
príčina (Aristoteles)
príčina (Aristoteles) - odkazy
príčina účelová
príčina účelová (Aristoteles)
príčina účelová - názory na ňu
príčina účelová - odkazy
príčina (Hume, D.)
príčina (okazionalizmus)
príčina úpadku civilizácie (Toynbee, A. J.)
príčina (Platon)
príčina (Tomáš Akvinský)
príčina úzkosti
príčina vnútorná (Aristoteles)
príčina vonkajšia (Aristoteles)
príčina vznikania
príčina vznikania (Anaximandros)-E
príčina vznikania - názory na ňu
príčina vznikania - odkazy
príčina vzniku
príčina vzniku neurózy
príčina vzniku psychózy
príčina vzniku - odkazy
príčina - druhy/príklady
príčina - entity kontextu
príčina - názory na ňu
príčina - odkazy
príčina zdvihnutia sa hladiny Nílu (Táles)
príčina zla
príčina zla (islam)
príčina zla - názory na ňu
príčina zla - odkazy
príčinnosť
príčinnosť - odkazy
prídavky na deti
priebeh
prieliv
prieliv - odkazy
priemer (Táles)-E
priemet
priemetňa
priemysel
priemysel chemický
priemysel chemický - odkazy
priemysel - odkazy
prierez
prierez štruktúrou
prierez - druhy/príklady
prierez - odkazy
priesečnica
priesečník
priesečník - druhy/príklady
priesečník - odkazy
Priestley, J.
priestor
priestor Hilbertov
priestor logický
priestor metrický
priestor predmetový
priestor predmetový skutočný
priestor stavový
priestor (Aristoteles)
priestor (Demokritos)
priestor (Descartes, R.)
priestor (fyzika)
priestor (geometria)
priestor (Kant, I.)
priestor - druhy/príklady
priestor - entity kontextu
priestor - názory naň
priestor - odkazy
priestor životný
priestoročas
Prigogine, I.
Prigogine, I. - odkazy
Prigogine, I. - zoznam diel
príhoda
príhoda - odkazy
Příhoda, V.
príjemca
príjemné
príjemnosť
príjemnosť - odkazy
prijímač
prijímateľ
príkaz
príkaz priraďovací
príkaz (informatika)
príkaz (právo)
príkaz - druhy/príklady
príkaz - názory naň
príkaz - odkazy
príklad
príklad (Platon)-EI
príklad - názory naň
príklad - odkazy
príklonka
primáty
primáty - odkazy
primeranosť
primitívny
primordiálny
primordium
primordium - odkazy
primum vivere, deinde philosophari
primus inter pares
princeps
princíp
princíp akcelerácie
princíp aktualizmu
princíp ekonómie myslenia
princíp ekvivalencie
princíp evolúcie
princíp falzifikácie
princíp falzifikácie (Popper, K. R.)
princíp falzifikácie - názory naň
princíp falzifikácie - odkazy
princíp identity
princíp individuácie
princíp individuácie (Aristoteles)
princíp individuácie - názory naň
princíp individuácie - odkazy
princíp kauzality
princíp kauzality (empirizmus novoveký)
princíp kauzality (Hume, D.)
princíp kauzality (Kant, I.)
princíp kauzality (Locke, J.)
princíp kauzality (racionalizmus novoveký)
princíp kauzality - názory naň
princíp kauzality - odkazy
princíp komplementarity
princíp komplementarity - odkazy
princíp kopernikovský
princíp korešpondencie
princíp logický
princíp pričinnosti
princíp totožnosti
princíp (Aristoteles)
princíp (filozofia)
princíp (Platón)
princíp (Tomáš Akvinský)
princíp (Wolff, Ch.)
princíp verifikácie
princíp - druhy/príklady
princíp - názory naň
princíp - odkazy
princíp zachovania
princíp životný
princíp životný - odkazy
principát
principát - odkazy
principiálny
princípium
Princip, G.
princípy poznania
priorita
priorita operátorov
prípad
prípad účtovný
Pripiať
pripisovanie
prípona
prípravok
prir
priraďovanie
priraďovanie - druhy/príklady
priraďovanie - odkazy
príroda
príroda a kultúra
príroda a kultúra (Lévi-Strauss, C.)
príroda a kultúra (Lévi-Strauss, C.)>
príroda a kultúra (Lévi-Strauss, C.)-I
príroda a kultúra - názory na ich vzťah
príroda a kultúra - odkazy
príroda anorganická
príroda organická
príroda (Albert Veľký)
príroda (Aristoteles)
príroda (estetika)
príroda (filozofia)
príroda (Hegel, G. W. F.)
príroda (Kant, I.)
príroda (Kant, I.) (Gilbertová, K. E./Kuhn, H.)-E
príroda (Novalis)
príroda (novovek)
príroda (renesancia)
príroda (stoicizmus)
príroda (Štúr, Ľ.)
príroda (veda novoveká)
príroda - entity relevantného kontextu
príroda - názory na ňu
príroda - odkazy
prírodné
prírodnina
prírodoveda
prírodoveda 17. st.
prirodzenosť
prirodzený
prirodzený (Hobbes, Th.)
prirodzený - názory naň
prirodzený - odkazy
priručka
príručka filozofická
príručka metodická
príručka - odkazy
príslovka
príslušník inteligencie
príslušnosť funkčná
pristav
prístroj
prístroj elektrický
prístroj merací
prístroj merací - odkazy
prístroj spektrálny
prístroj - druhy/príklady
prístroj - odkazy
prístup
prístup k riadeniu kybernetický
prístup systémový
prístup - druhy/príklady
prístup - odkazy
prisúdenie
prísudok
príťažlivosť
prítomnosť
prítomnosť - druhy/príklady
prítomnosť - odkazy
prítomný
prius
privatizácia
privatizácia malá
príživník
príznak
príznak - odkazy
priznávka
prízrak
prízvuk
pro et contra
probabilizmus
probiont
problém
problém filozofický
problém filozofický - odkazy
problém globálny
problém globálny - odkazy
problém lásky
problém psychofyzický
problém psychofyzický - odkazy
problém riešiteľný
problém špecifický
problém špecifický - druhy/príklady
problém špecifický - odkazy
problém syntetizujúci
problém (Aristoteles)
problém (Demokritos)
problém (joga)
problém (Platón)
problém verifikácie
problém verifikácie (neopozitivizmus)
problém - druhy/príklady
problém - názory naň
problém - odkazy
problém - vznik
problém základný
problematika
problematika filozofická
procedúra
procedúra - odkazy
procedúra, ktorú možno s entitami vykonať
proces
proces algoritmický
proces chemický
proces duševný
proces ekonomický
proces fyzikálny
proces ireverzibilný
proces komunikačný
proces materiálny
proces pedagogický
proces pedagogický - druhy/formy/príklady
proces pedagogický - odkazy
proces poznávací
proces poznávací - odkazy
proces pracovný
proces pracovný - odkazy
proces prekladu
proces psychický
proces psychický (Jurčo, M.)
proces psychický - názory naň
proces psychický - odkazy
proces reprodukčný spoločenský
proces rozhodovací
proces rozhodovací - odkazy
proces spoločenský
proces spoločenský asociatívny
proces spoločenský - druhy/príklady
proces spoločenský - odkazy
proces stochastický
proces technologický
proces technologický - druhy/príklady
proces technologický - odkazy
proces tektonický
proces telovýchovný
proces (DIN 66 201)
proces (informatika)
proces výrobný
proces výrobný - odkazy
proces vyučovací
proces významový
proces významový filozofický
proces - druhy/príklady
proces - názory naň
proces - odkazy
procesor
procesualita
procesuálny
prócium
Prodikos
Prodikos - odkazy
Prodikos - významové útvary
produkcia
produkcia duchovná
produkcia hudby
produkcia hudby - odkazy
produkt
produkt domáci hrubý
produkt filozofovania
produkt filozofovania - odkazy
produkt myslenia
produkt národný hrubý
produkt národný hrubý na obyvateľa
produkt národný hrubý - odkazy
produkt vedy
produkt - druhy/príklady
produkt - odkazy
produktivita práce
proembryo
profánne
profánny
profesia
profesionál
profesor
profesor - odkazy
profession de foi
profil absolventa
prognostika
prognostika - odkazy
prognóza
prognóza globálna
prognóza globálna - odkazy
prognóza - druhy/príklady
prognóza - odkazy
prognózovanie
prognózovanie - odkazy
program
program erlangenský
program filozofický
program Hilbertov-EI
program počítačový
program počítačový aplikačný
program počítačový - druhy/príklady
program počítačový - odkazy
program pracovno-študijný
program spúšťateľný
program štátoprávny český
program štátoprávny slovenský
program (informatika)
program - druhy/príklady
program - názory naň
program - odkazy
programovanie
progres
projekcia
projekt
proklitika
Proklos
Proklos - odkazy
Proklos - významové útvary
Prokopios Cézarejský
Prokopios Cézarejský - odkazy
Prokopios Cézarejský - významové útvary
Prokopovič, F.
proletariát
proletariát - odkazy
PROLOG
prolongovať
prominent
promiskuita
promot
promptný
pronominum
propagácia
propaganda
propedeutika
propedeutika filozofická
propedeutika filozofická - odkazy
propedeutika logická
propedeutika logická (Kamlah, W./Lorenzen, P.)-I
propedeutika logická - názory naňu
propedeutika logická - odkazy
propedeutika - odkazy
proporcia
propozícia
Propp, V. J.
Propp, V. J. - odkazy
Propp, V. J. - významové útvary
proroctvo
prorok
prorok malý
prorok starozákonný
prorok starozákonný - odkazy
prorok starozákonný - zoznam
prorok - druhy/príklady
prorok - odkazy
prorokovanie
Prosecký, J.
proselytizmus
prostitúcia
prostitúcia (katolicizmus)
prostitúcia - názory na ňu
prostitúcia - odkazy
prostitútka
prostredie
prostredie geografické
prostredie geografické - odkazy
prostredie spoločenské
prostredie (Taine, H.)
prostredie vonkajšie
prostredie - názory naň
prostredie - odkazy
prostredie životné
prostredie životné - odkazy
prostredník
prostriedky komunikačné
prostriedok
prostriedok didaktický
prostriedok dokazovací
prostriedok dopravný
prostriedok dopravný - druhy/príklady
prostriedok jazykový
prostriedok masovokomunikačný
prostriedok masovokomunikačný - odkazy
prostriedok masovokomunikačný - zoznam literatúry
prostriedok materiálny
prostriedok pracovný
prostriedok štylistický
prostriedok štylistický - odkazy
prostriedok výrazový
prostriedok výrobný
prostriedok - druhy/príklady
prostriedok - odkazy
prosylogizmus
Protagoras
Protagoras - odkazy
Protagoras - významové útvary
proteid
proteín
protestantizmus
protestantizmus - odkazy
protestantizmus - predstavitelia
protestantizmus - významové útvary
Proteus
protichodný
protiklad
protiklad (Anaximandros)-E
protiklad - druhy/príklady
protiklad - názory naň
protiklad - odkazy
protikladný
protirečenie
protirečenie logické
protirečenie (Hegel, G. W. F.)
protirečenie - názory naň
protirečenie - odkazy
protirečivosť
protirečivý
protireformácia
protiva
protoevanjelium
protofilozofia
protokol
protokol (internetológia)
protokol - názory naň
protokol - odkazy
protón
protoplazma
protozoológia
protreptikos
Proudhon, P. J.
Proust, M.
provensalčina
Provensalsko
providencializmus
proxemika
próza
próza umelecká
próza umelecká - odkazy
próza - odkazy
prozódia
prst
prst - odkazy
prstenník
prúd
prúd elektrický
prúd elektrický - odkazy
prúd - odkazy
pruh
Prusák, J.
Prusák, J. - odkazy
Prusák, J. - významové útvary
Prusák, J. - zoznam diel
Prusko
Prut
pružnosť
pružnosť ponuky
pružnosť ponuky - odkazy
prvá svetová vojna
prvá svetová vojna - financovanie
prvá svetová vojna - odkazy
prvadivý - odkazy
prvočíslo
prvohory
prvohory mladšie
prvohory - odkazy
prvok
prvok aktívny
prvok biogénny
prvok chemický
prvok chemický - odkazy
prvok chemický - zoznam
prvok elektronický
prvok množiny
prvok obvodový
prvok riadený
prvok riadiaci
prvok systému
prvok systému - odkazy
prvok - druhy/príklady
prvok - odkazy
prvoky
prvý
prytaneion
psaligrafia
pséfofória
pséfos
Psellos, M.
pšenica
pseudoepigraf
pseudokultúra
pseudológia
pseudonym
pseudonym - druhy/príklady
pseudonym - odkazy
pseudonymografia
pseudoproblém
pseudo-
Pseudo-Dionysius Areopagita
Pseudo-Dionysius Areopagita - odkazy
Pseudo-Dionysius Areopagita - zoznam diel
psyché
psyché (Aristoteles)
psyché (Homér)
psyché (Jung, C. G.)
psyché - názory na ňu
psyché - odkazy
psychedelický
psychéma
psychiater
psychiater - odkazy
psychiatria
psychiatria - odkazy
psychiatria - predstavitelia
psychické
psychika
psychika (Hume, D.)
psychika (informatika)
psychika - názory na ňu
psychika - odkazy
psychoanalýza
psychoanalýza - odkazy
psychoanalýza - predstavitelia
psychoanalýza - významové útvary
psychodiagnostika
psychofyzika
psychofyzika - odkazy
psychogénny
psychohygiena
psychohygiena - odkazy
psycholingvistika
psycholingvistika - odkazy
psychológia
psychológia analytická
psychológia asociačná
psychológia biodromálna
psychológia deskriptívna
psychológia diferenciálna
psychológia dynamická
psychológia empirická
psychológia experimentálna
psychológia forenzná
psychológia hlbinná
psychológia hlbinná - odkazy
psychológia hlbinná - predstavitelia
psychológia hĺbková
psychológia individuálna
psychológia intenčná
psychológia kognitivna
psychológia osobnosti
psychológia osobnosti - odkazy
psychológia pedagogická
psychológia pedagogická - odkazy
psychológia pracovná
psychológia sociálna
psychológia sociálna - odkazy
psychológia špekulatívna
psychológia súčasná
psychológia súdna
psychológia transpersonálna
psychológia tvarová
psychológia tvarová - odkazy
psychológia tvarová - významové útvary
psychológia tvorby
psychológia (Albert Veľký)
psychológia (Hegel, G. W. F.)
psychológia všeobecná
psychológia vývojová
psychológia vývojová - odkazy
psychológia vývojová - zoznam literatúry
psychológia Wuntova W.
psychológia - disciplíny
psychológia - metódy
psychológia - názory na ňu
psychológia - odkazy
psychológia - predmet
psychológia - predstavitelia
psychológia - smery
psychológia - významové útvary
psychológia - zoznam literatúry
psychológia zvierat
psychológia 19. stor.
psychológia 19. stor. - odkazy
psychologicizmus
psychologizmus
psychologizmus (Černík, V.)-E
psychologizmus - názory naň
psychologizmus - odkazy
psychologizmus - významové útvary
psychologizmus-E
psychometria
psychoneuróza
psychopatia
psychopatológia
psychopatológia - odkazy
psychopatológia - významové útvary
psychopédia
psychoprofylaxia
psychosomatika
psychotechnika
psychoterapeutika
psychoterapeutika - odkazy
psychoterapeutika - významové útvary
psychoterapia
psychoterapia hlbinná
psychoterapia (Janet, P.)
psychoterapia - druhy/formy/príklady
psychoterapia - entity kontextu
psychoterapia - názory na ňu
psychoterapia - odkazy
psychoterapia - predstavitelia
psychoterapia - zakladatelia
psychoterapia zameraná na klienta
psychóza
psychóza reaktívna
psychóza - druhy/príklady
psychóza - odkazy
pterosaurus
Ptolemaios, K.
Ptolemaiovci
puberta
pubescencia
public relations
publicistika
publicistika - odkazy
publikácia
publikum
pud
pud napodobovací
pud pohlavný
pud - druhy/príklady
pud - odkazy
pud životný (Albrecht, J.)
Pufendorf, S.
Pufendorf, S. - biografia
Pufendorf, S. - odkazy
Pufendorf, S. - významové útvary
pulz
pulzácia
pulzar
purána
Puškin, A. S.
púšť
púšť - druhy/príklady
púšť - odkazy
pustovníctvo
pustovník
Putnam, H.
pýcha
pýcha (Lao-c')
pýcha (Wittgenstein, L.)
pýcha - odkazy
pýchu - názory na ňu
pygmalionizmus
pylón
pyramída
pyramída spravodajská
pyramída spravodajská - odkazy
pyramída - druhy/príklady
pyramída - odkazy
pyramídy
pyramídy (Táles)-E
Pyrenejský polostrov
pyrofágia
pyromantia
pyroterapia
pyroxén
Pyrrhon z Elidy
Pyrrhon z Elidy - odkazy
pyrrhonizmus
Pytagoras
Pytagoras - odkazy
Pytagoras - významové útvary
Pytagoras - zoznam vplyvov
Pytagoras - zoznam zdrojov
pytagoreizmus
pytagoreizmus - odkazy
pytagoreizmus - predstavitelia
pytagoreizmus - významové útvary
Pýtia
p. Ch.
p. C.