FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória pravdy korešpondenčná

teória pravdy korešpondečná

- teória, ktorá sa zakladá na myšlienke, že poznatok je pravdivý, keď obsah (význam) našej predstavy (myšlienky) je zhodný, súhlasí s poznávanou skutočnosťou, t. j. keď je jeho adekvátnym obrazom (odrazom, reflexom).