FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Učenie o dvojakej pravde

učenie o dvojakej pravde = teória dvojakej pravdy

- je učenie o vzájomnej nezávislosti právd filozofie a teológie, ktoré vzniklo v stredoveku . Jeho cieľom bolo oddeliť vedu od náboženstva. Najvýraznejšie bolo učenie o dvojakej pravde sformulované v arabskej filozofii : napr. Ibn Rušd sa domnieval, že filozofické pravdy sú neprijateľné pre teológiu a teologické pravdy neprijateľné pre filozofiu. Zástancami učenia o dvojakej pravde bol averroizmus , stredoveký nominalizmus ( Duns Scotus , Occam ), v období renesancie napr. Pomponazzi.