FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznanie

poznanie poznanie (FT)

- nadobudnutie poznatkov; vz»ah medzi poznávaným a poznávajúcim. Procesuálnou stránkou poznania je poznávanie. Výsledkom, produktom poznávania je poznatok. Poznanie je predmetom skúmania v rámci gnozeológie, teórie poznania, epistemológie, psychológie, intelektiky, biológie, informatiky, kybernetiky a iných disciplín.

-----------
poznanie>