FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia

psychológia Kód: 173

- bola do 19. stor. súčasťou filozofie; v súčasnosti je to špeciálnovedná disciplína , ktorá skúma psychiku (cf. L222;168). V súčansje etape vedeckého poznania o duševnej činnosti sa hovorí skôr o systéme psychologických vied, ktorych úlohou je poznanie zákonitostí psychickej regulácie správania a uplatnenie týchto poznatkov pri skvalitňovaní života človeka ( L1032;14).

--------------
psychológia>