FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informatika

informatika informatika (FT)
Kód: 8

- veda, ktorá skúma procesy získavania, prenosu, spracúvania, uchovávania, reprezentácie informácie, riešenie problémov tvorby, zavádzania a používania informačnej techniky a technológie vo všetkých sférach spoločenského života. Hlavným predmetom záujmu sú problémy automatického spracovania informácií pomocou číslicových počítačov.

Informatika sa sprvu vyvíjala ako špeciálna oblasť v rámci iných vedných disciplín, od roku 1960 ju však už možno považovať za samostatnú základnú vedu. Jedným z hlavných pojmov informatiky je pojem algoritmu (8) ( L426;160).

--------------
informatika>