FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epistemológia

epistemológia = teória poznania = gnozeológia = noetika

- filozofické učenie o poznaní, najmä o vedeckom poznaní.