FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biológia

biológia Kód: 172

- veda o živote; jedna z prírodných vied. Biológia skúma vlastnosti organizmov, vzťah medzi nimi a neživou prírodou a medzi nimi navzájom. K systematickým odborom biológie patrí napr. botanika, zoológia, k všeobecným odborom biológie patrí napríklad anatómia, fyziológia, ekológia, genetika.biológia>