FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intelektika

intelektika

- veda o umelej inteligencii; výskum umelej inteligencie je interdisciplinárnou prácou na simulácii výkonov ľudskej inteligencie technickým aparátom (napr. počítačmi) za prispenia informatiky, lingvistiky, logiky, fyziológie mozgu atď.)

Intelektika sa špeciálne zaoberá výskumom týchto oblastí:

- strojový preklad
- spracovanie textu
- expertné systémy
- chápanie písaného i hovoreného jazyka

--------------
intelektika>