FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hilarius pictaviensis

Hilarius Pictaviensis (okolo 315-367)

- latinský cirkevný otec, spisovateľ a biskup z Pictavia (dnes Poitiers) v Galii. V rodnom meste bol biskupom od 350. Spismi sa usiloval o jednotu cirkvy ('Contra Arianos (Proti ariáncom)' a i.), za čo bol poslaný do vyhnanstva v Malej Ázii. Tu napísal svoje hlavné dielo o sv. Trojici ('De trinitate', 12 kníh) v ťažko zrozumiteľnom štýle. Po návrate presadil v Galii ortodoxné kresťanstvo.