FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apologetika

apologetika

- obrana viery proti neveriacim; časť systematickej teológie, ktorej cieľo je obhajoba a zdôvodnanie vierouky pomocou dôvodov apelujúcich na rozum.

V dejinách filozofie sa výrazom "apologetika" označuje aj učenie apologétov.apologetika>