FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hadrián ii.

Hadrián II. (792 Rím - medzi 15. 11. až 13. 12. 872 na neznámom mieste)

- 106. pápež od 14. 12. 867 do 15. 11. až 13. 12. 872. Pochádzal z tej istej aristokratickej rodiny ako Štefan IV. a Sergius II., pred vysvetením bol ženatý, Gregor IV. ho urobil subdiakonom a v r. 842 hlavným kňazom kostola sv. Marka, potom mal také významné postavenie v Lateráne a tak vysoko ho oceňovali, že ho dvakrát, v r. 855 a 858 navrhli za pápeža, úrad však odmietol. Po smrti Mikuláša I. (13. 11. 867) a po prudkých sporoch medzi kritikmi a zástancami politiky zosnulého pápeža, prijal zvolenie ako kompromisný kandidát.

Hadrián II. schválil používanie staroslovienčiny v liturgii, keď misionárski bratia a slávni slovanskí apoštoli Cyril a Metod v r. 867/8 navštívili Rím a tým, že neskôr vysvätil Metoda na arcibiskupa Sirmie (Sremska Mitrovica v Juhoslávii a legáta pre Slovanov, udržal Moravu pre západnú cirkev ( L712;89).