FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Carihradská univerzita

carihradská univerzita

- univerzita v Carihrade; v rokoch asi 842-847 na nej študoval filozofiu, gramatiku, rétoriku, muziku, aritmetiku, zemepis a astronómiu Konštantín Filozof. Medzi jeho učiteľov patril najmä rektor Lev Matematik a profesor Fótios.