FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Filozofi byzantskí

FILOZOFI BYZANTSKÍ

Bessarion

Filoponos, J.
Fótios

Konštantín Filozof

Maximus Confessor

Plethon, G. G.

-----------------------
filozofia byzantská