FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Invariantnosť

invariantnosť

- vlastnosť veličín, rovníc, zákonov ostať nezmenenými, zachovať sa pri určitých transformáciách sústavy súradníc a času.