FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sústava súradníc

sústava súradníc

- súradnicový systém - sústava troch osí x, y, z so spoločným počiatkom 0, ktorý sa nazýva počiatok sústavy súradníc. Osi x, y. z sa nazývajú osi sústavy súradníc. Ak sú osi x, y, z navzájom kolmé, nazýva sa príslušná sústava súradníc pravouhlá sústava súradníc. Ak sú zároveň dĺžkové jednotky všetkých osí rovnaké, nazýva sa kartézska (ortonormálna) sústava súradníc ( L321;29).

-------------------
sústava súradníc>