FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Transformácia

transformácia = pretváranie

- proces premeny jednej štruktúry na inú; proces alebo procesy, v ktorých sa transformand mení na transformát. Transformácia (napr. v matemnatike) je premena jedného útvaru (napr. geometrického útvaru) alebo výrazu (napríklad algebraického výrazu) na iný uskutočňovaná podľa určitých zásad.

V lingvistike: lignvistická operácia, ktorá spočíva v zmene jednej syntaktickej konštrukcie na inú za predpokladu, že význam obidvoch konštrukcií zostáva v podstate nezmenený.

----------------
transformácia>