FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čas

čas čas (FT)

- entita či aspekt, výsledkom poznania ktorého sú rôzne filozofické mytologické, vedecké atď. významové útvary, odlišujúce sa navzájom najmä podľa toho, aké kategórie intervenujú v skúmaní času. Ak vo svojej úvahe o čase budeme používať najmä pojem vnímania, môžeme dospieť povedzme k nasledovnému určeniu pojmu času:
Čas je forma, v ktorej vnímame zmeny.

Zakaždým by sme si však mali uvedomiť, že čas nie je pojem času; nevymedzujeme čas, lež pojem času.

Podľa Kanta je čas apríórna nazeracia forma, podľa Engelsa základná form existencie hmoty, podľa Jamesa spôsob vnímania práce psyché, podľa Spencera j čas abstraktum zo všetkých polohových vzťahov medzi po sebe zoradenými stavmi vedomia, podľa Leibniza je to poriadok nasledovania po sebe atď.

Ako základná jednotka SI


------
čas>