FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Internet - odkazy

Internet - odkazy

aplikácia sie»ová Internetu

client/server

e-mail

fphil
FTP

home page
HTML
hypertext

internetológia
IP

klient
klient/server

logging
login

nástroj Internetu

page
protokol (internetológia)

routre

server
sie» fyzická Internetu
sie» komunikačná
sie» počítačová
sk

TCP/IP

uniba

WWW

zoznam literatúry o Internete