FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Internet - zoznam literatúry

Internet - zoznam literatúry

Falk, B.: Průvodce světem Internetu. Praha, Computer Press 1995
L1230

Majerčíková, M.: Súčasný stav a perspektívy využívania externých informačných zdrojov v oblasti filozofie, 1995
L1091

Makulová, S.: Externé informačné zdroje - nové možnosti zlepšenia služieb knižníc, 1995
L1052

Perry, P. J.: World Wide Web Secrets, 1995
L1332