FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Internet

Internet

- neformálne: Net - celosvetová sieť sietí, kolekcia počítačových sietí a brán, globálna sieť heterogénnych počítačových sietí komunikujúcich prostredníctvom TCP/IP. Internet predstavoval pôvodne akademickú a vedeckovýskumnú sieť, z ktorej sa však postupne stále viac stáva priestor pre veľmi rýchlu a slobodnú výmenu informácií s rastúcim podielom komerčnej prevádzky.

"Internet je zdrojom informácií, umožňuje prezeranie vzdialených elektronických katalógov knižníc, kopírovanie údajových a programových súborov z archívov a báz dát, odoberanie elektronických časopisov a elektronických kníh. Vie zabezpečiť užívateľom rýchlu odozvu na otázky rôzneho typua vie sprostredkovať prístup k špeciálnym výpočtovým systémom, ako sú napr. superpočítače. Prevažná miera týchto služieb je nielen voľne prístupná, teda bezplatná, ale i na vysokej profesionálnej úrovni." ( L1052;20)

-----------
Internet>