FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sie» komunikačná

sie» komunikačná

- komunikačná sústava skladajúca sa z viac ako dvoch komunikantov ( L340;155).