FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tcp/ip

TCP/IP

- Transport Control Protocol/Interface Program (alebo Internet Protocol) - softwarový protokol (411) vyvinutý Ministerstvom obrany USA pre účely komunikácie medzi programami. Dnes ho používa Internet. TCP/IP je súbor počítačovych pravidiel na komunikáciu medzi rovnakými aj odlišnými počítačmi zvyčajne prostredníctvom siete, umožňuje e-mail, prenos súborov a pripojenie sa k vzdialenému počítaču.