FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Login

login

- prihlásenie; proces identifikácie používateľa vzhľadom na počítač, ktorý je pripojený komunikačnou linkou ( L601;232).