FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Védy l432

Védy (sanskr. - vedenie poznanie) L432

- najstaršie indické literárne pamiatky (základné posvätné knihy) náboženskorituálneho a filozofického charakteru starých Indov z asi 16. stor. pr. n. l. - 9. st. pr. n. l.. Ide o tieto štyri základné sanhity (zbierky):
Rgvéd,
Atharvavéd,
Sámavéd
a Jadžurvéd,

ktorých pokračovaním sú brahmany ( 8. stor. pr. n. l. - 6. stor. pr. n. l.) obsahujúce védistické obrady, áranjaky a upanišády.

Védy zachytávajú védske náboženstvo.

-------------
Védy L432>