FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

16. Stor. pr. n. l.


17. stor. pr. n. l. 15. stor. pr. n. l.

asi 1560-1080 pred n. l.
- obdobie Novej ríše v Egypte; vrcholný rozvoj moci Egypta; vojenská expanzia do Sýrie, Palestíny a Núbie (po 1500) a vojny s Chetitmi (po 1300 pr. n. l.)

okolo 1500 pred n. l.
- podľa názvov riek možno usúdiť, že okolo polovice druhého tisícročia pred n. l. prevládal v celom priestore od Baltského mora po Alpy a od Britských ostrovov po Maďarsko jednotný jazyk. Indogermanista Hans Krahe ho označuje ako "staroeurópčinu" a nazdáva sa, že okolo roku 1000 pred n. l. sa začala členiť a neskôr sa rozpadla na jednotlivé jazyky, napríklad na italické, prvotnú formu latinčiny, na germánske, slovanské, baltské, a teda aj keltské jazyky ( L720;80)

--------------------
16. st. pr. n. l.>