FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

6. Stor. pr. n. l.

7. stor. pr. n. l. 5. stor. pr. n. l.

8. stor. pr. n. l. - 4. stor. pr. n. l.
- osová doba

8. stor. pr. n. l. - 6. stor. pr. n. l.
- grécka kolonizácia južnej Itálie a pobrežia Pontu; vznik mestkých štátov ( polis)
- babylonské zajatie

800 pr. n. l. - 500 pred n. l.
- vznik a rozvoj gréckych mestských šátov; utvaranie drobných otrokárskych štátnych celkov; z nich najvyspelejšie sa opierali o rozvoj remesla a obchodu; zrod svojrázneho lokálneho patriotizmu jednotlivych mestkých štátov, ale zároveň povedomie gréckej súnáležitosti

6. stor. pr. n. l.
- učenie o tao: Lao-c' v Číne
- pôsobenie Konfucia v Číne
- zbavenie sa utrpenia: Budha v Indii
- v gréckych maloázijských osadách vznikajú prvé prírodnofilozofické teó- rie pokúšajúce sa stanoviť pralátku hmotnej povahy: Tales, Anaximandros, Anaximenes
- mystika čísel: Pytagoras
- nemenné bytie: Xenofanes, Parmenides ( L52;755)

594 pred n. l.
- Solónove reformy v Aténach; politické zrovnoprávnenie všetkých občanov bez ohľadu na rodový pôvod; občianske práva odstupňované podľa majetnosti; zrušenie dlhového otroctva a dlhov

587 pred n. l.
- pád Jeruzalemu a zánik judského kráľovstva

586 pred n. l.
- prvé zničenie Chrámu v Jeruzaleme ( churban bajit rišon)

585 pred n. l.
- ok. * Anaximenes
- 28. máj
- zatmenie Slnka, ktoré predpovedal Táles

560 pred n. l.
- ok. * Budha

550 pred n. l.
- ok.: lýdska nadvláda nad gréckymi mestami na pobreží Malej Ázie (kráľ Kroisos, 560-546)
- ok.: vzniká Elea

546 pred n. l.
- Táles +

po 546 pred n. l.
- Anaximandros +

okolo 540 pred n. l.
- Herakleitos *

okolo 525-500 pred n. l.
- aktívny Pytagoras

520 pred n. l.
- pri hornom toku Dunaja vypukli nové nepokoje. V ich dôsledku spustošené celé celé údolie Rhôny. Už možno hovoriť o Keltoch. Prvé keltské kmene prenikli do hornej Itálie

---------------------
6. stor. pr. n. l.>