FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

8. Stor. pr. n. l.

9. stor. pr. n. l. 7. stor. pr. n. l.

11. stor. pr. n. l. - 7. stor. pr. n. l.
- obdobie, do ktorého sa lokalizuje život Homéra

8. stor. pr. n. l. - 4. stor. pr. n. l.
- osová doba

8. stor. pr. n. l. - 5. stor. pr. n. l.
- v Číne sa rozvíja učenie o piatich živloch, ďalej
učenie o ôsmich prvopočiatkoch a učenie o jin a jang

8. stor. pr. n. l. - 6. stor. pr. n. l.
- grécka kolonizácia južnej Itálie a pobrežia Pontu; vznik mestkých štátov ( polis)
- babylonské zajatie

8. stor. pr. n. l.
- znik orfizmu

800 pr. n. l. - 500 pred n. l.
- vznik a rozvoj gréckych mestských šátov; utvaranie drobných otrokárskych štátnych celkov; z nich najvyspelejšie sa opierali o rozvoj remesla a obchodu; zrod svojrázneho lokálneho patriotizmu jednotlivych mestkých štátov, ale zároveň povedomie gréckej súnáležitosti

800 pred n. l.
- Skýti vtrhli do západnej Európy

po 800 pred n. l.
- vznik eposov Ilias a Odysseia; pripisované legendárnemu slepému pevcovi Homérovi

776 pred n. l.
- sformovanie sa starovekého gréckeho národa, ktoré súviselo s otvorením panhelénskych hier v Olypmii

---------------------
8. stor. pr. n. l.>