FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Rgvéd l826

Rgvéd L826 = Rigvéd

- najstaršia a najdôležitejšia skupina textov tvoriacich Védy, ktorá pozostáva zo zbierky hymnov vznikajúcej pomerne dlhú dobu a redigovanej pravdepodobne v 12. st. pred n. l. Rgvéd obsahuje viac než 10 000 veršov usporiadaných do 1028 hymnov a hádankových piesní v desiatich piesňových cykloch (mandaly). Základ védskeho náboženstva.

Rgvéd je najstarší prameň poznania predstáv o bohu a mytológii védskych Árijov.

--------
Rgvéd>