FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Brahmany l1311

Brahmany L1311

- druhá hlavná vrstva védskeho písomníctva, ktorej autormi sú brahmani; ohromná textová masa venovaná čírej ritualistickej a obetnej mágii. Brahmany sú akési prozaické výklady hymnov a rituálov. Magická a intelektuálna špekulácia v bráhmanach neobyčajne prispela k precizovaniu pojmov a operácií s nimi, čím sa stala mimoriadne dôležitá pre vznik a vývin indickej filozofie ( L61;11, 13 L1006;78).

------------------
Brahmany L1311>