FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1989

1988 1990

1989
- Chomejní odsúdil na trest smrti S. Rushdieho za román "Satanské verše" - pád komunistických režimov v strednej Európe. W. Lepenies v Der Spiegel píše: 'Nečakaný pád komunistických režimov má osudový význam nielen pre západné vlády, ale aj pre západných intelektuálov. Teraz síce už naozaj platí, že >> anything goes<< - ale je to pritom výzva k tomu, aby sa človek smelo pustil do premýšľania, ktoré musí obstáť pred skutočnosťou. Vzrástla nielen zodpovednosť politikov, ale aj zodpovednosť intelektuálov. Ich úlohou je uvažovať o hodnotách, ktorými by sa mohol riadiť celý svet, a formulovať súhrn životaschopných zásad široko platných pre celú trhovú spoločnosť.
Tvárou v tvár tejto výzve sa dnes ovšem pred intelektuálmi črtá rad stratégií, ktoré im dávajú možnosť dať sa na ústup. Miesto toho, aby sa zo všetkých síl snažili upevniť vymoženosti liberálneho právneho štátu a hospodárskej politiky, ktorá spoločensky únosnou mierou reguluje trhové sily, šíri sa medzi nimi zbrklý spôsob uvažovania, ktorý sa rozchádza s duchom modernej doby a akoby celkom vážne navrhuje otočiť kolo dejín späť až hlboko do 19. storočia.
Je pravda (ako dnes zdôrazňujú okrem iného aj anglosaskí autori), že sa Západ opájal klamnou predstavou, akoby sa dala síce v obmedzenom priestore, ale pritom s celosvetovým dosahom rozvíjať nadnárodná politika - a zabudal pritom na to, že ľudia potrebujú k životu lokálnu identitu a lokálnu loajalitu. (...)
Dlhú dobu budeme teraz prežívať návrat k partikulárnej loajalite a renesanciu jednotlivých etník.
Práve preto, že v tomto zmysle bude všade po celej Európe politika mieriť viac doprava, musí sa inteligencia opäť vymedziť ľavicovo.'

- Početné sympóziá a publikácie k stému výročiu narodenia Wittgensteina (26. 4.) Heideggera (26. 9.)

- rúcajú berlínsky múr, ktorý postavili 1961

-----------
20. stor.
1990