FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intelektuál

intelektuál

- človek, pre ktorého idey, veda, umenie a kultúra sú také dôležité, že určujú nielen ciele jeho každodenného života, ale aj základy jeho politického myslenia a konania; prislušník inteligencie.

Intelektuál je jedinec, ktorého činnosť je predovšetkým duševná a nie manuálna: učiteľ, výskumný pracovník, inžinier, riaditeľ podniku, úradník atď. V špecifickom zmysle tu ide o osobnosť, ktorá plní významnú úlohu pri vytváraní kultúry a ideológie, v politických a spoločenských debatách. Súhrnom intelektuálov v tomto zmysle je inteligencia ( L111;44 L715;294 L1272;123).

--------------
intelektuál>