FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnosť

skutočnosť = realita
skutočnosť (FT)

- všetko, čo je, na rozdiel od toho, čo nie je, ešte nie je, môže byť atď. Napríklad protiklad zdania alebo protiklad možnosti.

Pojem skutočnosti kolíše podľa významých útvarov, ktoré intervenujú v procese jeho vzniku. Pri tvorbe Jaspersovho pojmu skutočnosti intervenuje napr. pojem praxe a pojem odporu: "Skutočnosťou nazývame to, s čím sa stretávame v praxi, čo nám kladie odpor alebo slúži ako látka pri zachádzaní s vecami, živými bytosťami a ľuďmi. Skutočnosť poznávame v káždodennom živote, v zachádzaní s nástrojmi, v technických zariadeniach, v našich zdisciplinovaných vzťahoch k iným, v metodach organizácie a riadení." ( L278;57)

-------------
skutočnosť>