FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stároèia
Roky

1990

1989 1991

február 1990
- vznik prvej slovenskej filozofickej encyklopédie - FILIT

-----------
20. stor.
1991