FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

19. Stor.

18. stor. 19. stor./1

Na pápežskom stolci sú: Pius VII. (1800-1823), Lev XII. (1823-1829), Pius VIII. (1829-1830), Gregor XVI. (1831-1846), Pius IX. (1846-1878), Lev XIII. (1878-1903)

1770-1831
- G. W. F. Hegel

1780-1831
- C. von Clausewitz

1799-1815
- napoleonské vojny

1800
- 'System des transzendentalen Idealismus' od F. W. Schellinga

1800-1830
- romantizmus

1801
9. 2.
- mier v Lunéville mezdi Rakúskom a Francúzskom. Rakúsko uznalo francúzske územné zisky v Nemecku a v Taliansku

1802
4. 5.
- zrušenie doživotnej vojenskej služby v Rakúsku. Zavbiedli sa tzv. kapitulácie na určitý počet rokov (pre pechotu a vozatajstvo 10 rokov, pre jazdectvo 12 rokov, pre delostrelectvo a ženijné vojsko 14 rokov

1803
jeseň
- na bratislavskom lýceu vznikla Katedra reči a literatúry česko- slovenskej, ktorú viedol J. Palkovič
november-december
- prvé stretnutie Hegela s Goethem

1804
11. 8.
- František II. prijal hodnosť dedičného rakúskeho cisára (pod menom František I.

1805
26. 12.
mier v Bratislave medzi Rakúskom a Francúzskom. Rakúsko stratilo Tyrolsko a Vorarlbersko (v prospech Bavorska), Benátsko, benátsku casť Istrie a Dalmáciu (v prospech Talianskeho kráľovstva); ako náhradu dostalo Salcbursko

1806-1873
- J. S. Mill

1807
- G. W. F. Hegel: Fenomenológia ducha

1808
- vychádza 1. zv. základného diela J. W. Goetheho 'Faust'
- dokončenie Beethovenovej 5. symfónie (Osudovej)
- marec
- obsadenie Madridu Napoleonovým vojskom; zmarenie habsburskej snahy ovládnuť Španielsko

1808-1810
- John Dalton vydáva Nový systém chemickej filozofie; predstava atómu ako fyzikálnej hmotnej jednotky každého prvku; odtiaľ zákon zlučovania prvkov

1809-1882
- Ch. Darwin

1810-1849
- F. Chopin

1811
- požiar hradu v Bratislave

1812-1870
- A. I. Gercen

1812-1814
- anglicko-americká vojna

1813-1855
- S. Kierkegaard

1814
- Šafárik, P. J.: Tatranská Múza s lýrou slavanskou

1815-1848
- vláda Rothschildovho bankového domu nad európskymi financiami (pozri: M. A. Rothschild)

1815-1856
- Ľ. Štúr

1816
- vznik švajčiarskej Spoločnosti prirodných vied

1817
- vychádza prvý ročník naturfilozofického časopisu Isis, vydávaného L. Okenom

1818-1883
- K. Marx

1818-1903
- F. L. Rieger

1819
- založenie Americkej geologickej spoločnosti v Yale

1820-1895
- F. Engels

1821-1881
- F. M. Dostojevskij

1822
- L. Oken zakladá Spoločnosť nemeckých lekárov a prirodovedcov

1823
- K. Leonhard v klasifikácii hornín odmietol Linného klasifikáciu, pričom položil dôraz na štrukturu hornín

1824-1825
- Herbart, J. F.: Psychologie als Wissenschaft neu begrndet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik (2 zv.)

1825-1827
- v Budíne vychádza Slowár A. Bernoláka

1826
30. 4.
- porada predstaviteľov slovenskej inteligencie v Pešti. Ján Kollár a bernolákovci (M. Hamuljak, J. Herkeľ, J. Koiš) sa doholdi na vytvorení Slovenského čitateľského spolku a slovenskej knižnici v Pešti. Došlo k významnému zblíženiu dvoch kultúrne politických prúdov slovenského národného hnutia.

1827
- L. v. Beethoven +

1828-1837
- K. E. v. Baer: šber Entwicklungsgeschichte der Thiere

1829
august
- vznik Spoločnosti česko-slovanskej

------------
19. stor.>

19. stor./1