FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Wittgenstein, l.

Wittgenstein, Ludwig (26. 4. 1889 Viedeň - 29. 4. 1951 Cambridge) Kód: 45

- rakúsky filozof, neskôr pôsobiaci v Anglicku, jeden zo zakladateľov analytickej filozofie. S menom L. Wittgensteina sa spája revolučný obrat vo vývine filozofie zvaný lingvistický obrat (linguistic turn) a spočívajúci v zásadnej zmene pnímania filozofie: končí sa fáza filozofie vedomia, ktorá od Descarta cez Kanta až po nemecký idealizmus

-------------------
Wittgenstein, L.>