Tvorba informačných systémov - prednášky 2022

 • 20.09. Úvodná prednáška, plán na semester
 • 27.09. Requirements Engineering, z materiálov 1.1. - 1.3 a všetky 2.*
 • 4.10. Fázy a modely vývoja IS, z materiálov všetky zvyšné 1.*
 • 11.10. Use-case UML diagram, úvod do návrhu IS, z materiálov 3.0, 3.1, 4., (4.1. nie), 4.2, 4.3, 4.4.*
 • 18.10. Úvod do UML, z materiálov 3.* (ale až na midterm)
 • 25.10. Architektonické štýly, z materiálov 4.5
 • 8.11. Návrhové vzory - creational, structural, z materiálov 5.1, 5.2 (besiedka 22.11.)
 • 15.11. midterm
 • 22.11. Návrhové vzory - behavioral, z materiálov 5.3
 • 29.11. Čistý kód; zostávajúce besiedky sú formou domácich zadaní
 • 5.12. Ing. Mário Lelovský, ITAS: Ako sa z absolventa UK môže stať podnikateľ v sektore IT++, pozvaná prednáška
 • 6.12. Integrácia aplikácií a Agilné metódy - SCRUM

Tvorba informačných systémov - prednášky 2021

Tvorba informačných systémov - prednášky 2020

 • 22.09. Úvodná prednáška, plán na semester
 • 29.09. Špecifikácia, z materiálov sme prebrali kap. 0 - 1.3 (vrátane) a 2. (treba sa to do budúcej prednášky naučiť)
 • 06.10. Modely vývoja IS, materiály kap. 1.4 - 1.6.8, Use-case diagramy (3.1)
 • 13.10. Úvod do návrhu: ciele návrhu, princípy OOP, ERD, DFD, architektonické pohľady, ONF, SDD, materiály: 4 - 4.4.2 (vrátane) plus 3.0 a 3.10
 • 20.10. Úvod do UML (bude až na midterme)
 • 27.10. Architektonické štýly
 • 3.11. Architektonické štýly, XP, experiment s návrhovými vzormi
 • 10.11. Návrhové vzory
 • 17.11. sviatok
 • 24.11. Integrácia aplikácií
 • 1.11. Clean code
 • 8.11. Agilné metódy a soft skills
 • 15.11. pozvaná prednáška Softec: Daniel Buchta: Súčasné trendy pri vývoji Informačných systémov
  V súčasnosti sa nachádzame v prechode do tretej etapy informačno technologickej revolúcie.
  Po etape zoznamovania sa a etape masového rozšírenia sa momentálne nachádzame na prahu automatizácie informačných systémov, ktorá vedie k ich osamostatneniu sa.
  Nástup tejto etapy sa prejavuje javmi ako prevádzka infraštruktúry a dokonca celých riešení v cloude či delegovanie rozhodovacích procesov a logiky aplikácií na informačné systémy samotné prostredníctvom AI/ML.
  Na tejto prednáške si predstavíme ako v tomto prostredí prebieha vývoj informačných systémov a aké požiadavky sú kladené na nás, ľudí.


Tvorba informačných systémov - prednášky 2019

 • 24.09. Úvodná prednáška, plán na semester
 • 01.10. Špecifikácia, z materiálov sme prebrali kap. 0 - 1.3 (vrátane); 2. (treba sa to do budúcej prednášky naučiť)
 • 08.10. Modely vývoja IS a Use Case diagramy 1.4 - 1.6 a 3.1.
 • 15.10. UML diagramy a 4.4.1 z mat.
 • 22.10. Návrh (mali by ste mať prečítané všetko až po Návrhové vzory)
 • 29.10. Návrhové vzory (mali by ste vedieť dobre vysvetliť zopár návrhových vzorov z každého z troch druhov)
 • 5.11. Čistý kód - úvod
 • 12.11. Čistý kód - podrobnosti (mali by ste vedieť vysvetliť aspoň 10 zásad čistého kódu)
 • 19.11. Integrácia aplikácií (tri klasifikácie a vysvetlenie pojmov)
 • 26.11. Agilné metódy (treba mať dobrý prehľad o metóde SCRUM)

Tvorba informačných systémov - prednášky 2018


Tvorba informačných systémov - prednášky 2017