FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza - druhy/príklady

analýza - druhy/príklady

analýza algoritmická

analýza dokumentová

analýza elementárna
analýza existenciálna

analýza formálnologická
analýza funkcionálna

analýza hodnotová

analýza jazyka

analýza kauzálna
analýza komponentová

analýza logická

analýza sémantická
analýza spektrálna
analýza systémová
analýza štruktúrno-funkčná

analýza textu

rozbor skladby hudobnej