FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza hodnotová

analýza hodnotová angl. Value Analysis

- je účelne zostavený súbor metód, ktorého zmyslom je hľadanie a navrhovanie zlepšeného alebo až zásadne nového riešenia funkcií analyzovaného objektu s cieľom zvýšiť jeho efektivnosť. Tvorcom tejto metodiky je Lawrence D. Miles a jej vznik sa datuje rokom 1947 vo firme General Electric Company ( L323;17).analýza hodnotová>