FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza komponentová

analýza komponentová

- skúmanie významu slov vučleňovaním sémantických komponentov čiže sém. Be presného teoretického zdôvodnenia sa komponentova analýza už dávnejšie používa v lexikografickej praxi pri vysvetľovaní lexikálnych významov slov.

Pri komponentovej analýze sa aplikujú dva základné postupy:

1. rozloženie významov na elementárne komponenty (metóda sémantického kvantovania alebo sémová analýza);

2. opísanie štruktúry zložitých významov pomocou menej zložitých (metóda sémantických množiteľov) ( L534;242).