FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza existenciálna

analýza existenciálna

- metóda analýzy osobnosti v celej šírke a jedinečnosti jej existencie. Jej autorom v oblasti psychológie je L. Binswanger, ktorý vychádza z tézy, že skutočné bytie osobnosti je výsledkom jej ponorenia sa do seba s cieľom zvoliť si životný plán, ktorý nezávisí od nijakých vonkajších činiteľov.